Przejdź do głosowania

Głosowanie zakończone 11/12/2016

Daj szansę INNYM - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją pożytku publicznego, prowadzącą: placówki zapewniające schronienie, punkty charytatywne, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Centra Integracji Społecznej oraz Domy Wspólnotowe. Zadaniem Centrum jest umożliwienie osobą znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej rozwoju w zakresie społeczno – zawodowym. Realizujemy wysoce zindywidualizowane programy: zajęcia z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, zajęcia socjalizująco – integrujące, reintegracja zawodowa przy współpracy z przedsiębiorstwami z naszego regionu tj. Zakład Utylizacyjny, IKEA, TESCO, Gdańska Spółdzielnia Socjalna oraz indywidualne praktyki zawodowe.

 

Cel:

  • konieczność zmierzenia się z deficytami życiowymi i zawodowymi ,
  • konieczność odbudowania utraconych umiejętności lub nabycia nowych.
  • zmuszenie odbiorców do aktywności intelektualnej, społecznej i zawodowej
  • usamodzielnienie i uwolnienie od pomocy społecznej
Strony internetowe - odee.pl